Akce


Šťastný bezdomovec - Evropan a světoobčan Jiří Gruša

-


Šťastný bezdomovec - Evropan a světoobčan Jiří Gruša
Výstava Moravského zemského muzea v Brně

Výstava nabízí vhled do života Jiřího Gruši, který byl především básníkem a prozaikem tvořícím paralelně v českém i německém jazyce. V různých etapách své životní dráhy působil postupně jako disident, bojovník proti cenzuře a diktatuře, posléze jako diplomat, překladatel nebo prostředník národní a kulturní vzájemnosti. Výstava, jazykově česko-německá, vychází z materiálů, které jsou součástí fondu Jiřího Gruši ve sbírkách Moravského zemského muzea. Jiří Gruša, jenž mimo jiné zastával post ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, velvyslance v Německu a Rakousku, ředitele Diplomatické akademie ve Vídni a prezidenta celosvětového sdružení spisovatelů „International PEN", byl skutečným Evropanem, ovšem osobností formátu světového. Výstavu opakovaně hostí kulturní akce a instituce u nás i v zahraničí.

Kdy: 23. listopadu 2021 - 27. března 2022
Kde: Knihovní centrum U Vokolků na Příhrádku, Literární muzeum
Vstup zdarma