Akce


Svět očima teenagerů

-

Svět očima teeanagerů

Výstava s názvem Svět očima teenagerů přibližuje vnímání okolního světa pohledem mladistvých. Středoškolské vzdělávání plně zahrnuje tuto věkovou skupinu, proto je toto téma studentům velmi blízké. Jelikož vnímáme většinu našeho okolí zrakem, studenti druhého, třetího a čtvrtého ročníku oboru informační technologie Střední odborné školy EDUCA Pardubice, s. r. o. převedli své myšlenky do grafické podoby.

K práci se přistupovalo prostřednictvím vnímání okolního světa, volného času, školy, kamarádství a přátelství. Každý z vystavujících vnímá tyto aspekty života odlišně, takže jsou díla velmi rozmanitá. Část studentů vnímá svět černobíle, část naopak zapojila pestrou paletu barev. Ztvárnění grafických prací probíhalo v grafických programech, často s pomocí tabletů.

Děje, které se odehrávají ve vystavených dílech, doplňují anotace, abychom byli schopni pochopit základní myšlenky autorů, které vedly k vytvoření děl.

kdy: 10. ledna–⁠5. března
kde: schodiště krajské knihovny
vstupné: zdarma