Aktuality


Den pro dětskou knihu otevírá cestu Adventu

Den pro dětskou knihu otevírá cestu Adventu

V sobotu 30.11.2013 se uskuteční celodenní akce pro děti a jejich rodiče Den pro dětskou knihu otevírá cestu Adventu.

Tuto akci pořádá Krajská knihovna v Pardubicích ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích, Východočeskou galerií, Kulturním centrem Pardubice a SenSen klubem.

V tento den proběhne veřejná sbírka knížek pro děti. Sběrná místa jsou v  knihovně, na zámku – v muzeu (rytířských sálech) i ve Východočeské galerii, v Galerii města Pardubic na Příhrádku a v Turistickém informačním centru u Zelené brány. Do přiložených krabic mohou dárci vkládat dětské knihy, pro které již nemají další využití. Uvítáme knihy ve velmi dobrém stavu, nepopsané a nezničené. Do přinesených knih mohou zájemci vložit záložku, kterou na místě namalují nebo mohou napsat vzkaz, citát, poselství. Rozměr této záložky je 21x6 cm z pevnější čtvrtky papíru. Se sbírkou organizačně vypomáhá SenSen klub.

Dětem nabízíme formou soutěže pohádkové adventní putování knihovnou, kdy budou mít možnost si projít celou knihovnu, navštívit oddělení, do kterých běžně nechodí a přitom mohou soutěžit. Během putování po soutěžních pohádkových stanovištích se návštěvníci seznámí s postavami českého adventu a vánoční příběh je dovede za doprovodu betlémské hvězdy až k zázraku zrození Ježíška. Za soutěžní úkoly, které během putování děti splní, získají zápis do hrací karty. Vyplněná hrací karta zároveň slouží jako poukaz pro získání registrace do knihovny zdarma na rok 2014. Podmínkoupro vyřízení zcela nové registrace nebo u stá­vajícího dětského čtenáře k prodloužení registrace na jeden kalendářní rok je získání min. 4 razítek z 12 soutěžních stanovišť do hrací karty, z toho aspoň 1 razítko musí být získáno v krajské knihovně.

Razítka musí pocházet pouze ze soutěžních stanovišť Adventního putování, které probíhá 30.11.2013 v kraj­ské knihovně, v galerii na Příhrádku, na zámku v muzeu i v galerii a v Turistickém informačním centru.

S platným poukazem je možné registraci dětské­ho čtenáře vyřídit v recepci kraj­ské knihovny do 30.12.2013.

Dále knihovna dětem po celý den od 10 do 16 nabídne čtení vánočních příběhů, výtvarnou dílnu na téma vánoční stromeček pomocí různých výtvarných technik a z výsledných prací uspořádáme výstavu v krajské knihovně.

V 15 hodin autorské čtení z knihy Kateřiny Pojkarové Zapomnění (fantasy novela pro děti od 11 let) ve sklepení knihovny.

Doprovodný kulturní program a pohádkové soutěžní stanoviště nabídne i Galerie města Pardubic na Příhrádku, kde se děti mohou zapojit ve výtvarné dílně do výroby velké koláže z vánočních stromečků a barevných dárků, mohou si vyzkoušet práci s akvarelovým papírem, kartonem a pěnovou hmotou. Výtvarná dílna začíná od 10.30 hodin.

Další zastávka na pohádkovém stanovišti pro malé soutěžící čeká ve Východočeské galerii v Pardubicích - na zámku, kde si děti ve věku od 4 do 10 let mohou ve výtvarné dílně od 13 hod. vyrobit ozdobu na stromeček a vánoční přáníčka.

A poslední soutěžní stanoviště na děti čeká v rytířských sálech zámku, kde pro ně po celý den bude připraveno vánoční čtení u křišťálového betlému a také malá soutěž v poznávání motýlů.

Z pódia na Pernštýnském náměstí kolem 15.hodiny vyhlásíme celkový počet nasbíraných knih a také vyhlásíme 2. ročník čtenářské soutěže Lovci perel.

 Doprovodný program v dětském oddělení knihovny 10 – 16 hod.

 Výroba záložky „Děti dětem – poselství knihou“ 

 Nabídka novinek a nejčtenějších dětských knížek z knihkupectví KOSMAS inspirace pro Ježíška.

 Výtvarná dílna – pomocí různých výtvarných technik si každý návštěvník vyzdobí vlastní vánoční stromeček. Z výkresů uspořádáme výstavu v krajské knihovně.

 Předčítání pohádek a vánočních příběhů
Advent  – předvánoční čas, který si zkrášlíme čtením a  vyprávěním, přidáme kamínek a světýlko na cestě do Betléma. Každý tak přispěje k zázraku narození Ježíška v Betlémě.

Čtení začíná vždy v celou hodinou a předčítají senioři ze SenSen klubu ve Vendelínově klubovně:

10 -10.30hod., 11 -11.30 hod., 13 -13.30 hod., 14 -14.30 hod., 15 -15.30 hod.

 Zážitková beseda a autorské čtení z knihy K. Pojkarové Zapomnění
(fantasy novela pro děti od 11 let) – speciální akce dne.

15.00 -16.00 sklepení knihovny

 Doprovodný program v Galerii města Pardubic na Příhrádku

otevřeno 10 – 16 hod.
od 10.30 hod. výtvarná dílna
sběrné místo pro knihy + malování/psaní záložky
soutěžní stanoviště Adventního putování pro získání razítka do hrací karty

Doprovodný program ve Východočeské galerii na zámku

otevřeno 10 – 15 hod.
od 13 hod. výtvarná dílna
sběrné místo pro knihy + malování/psaní záložky
soutěžní stanoviště Adventního putování pro získání razítka do hrací karty

Doprovodný program v rytířských sálech na zámku

otevřeno 10 – 16 hod.
čtení u betlému, vědomostní soutěž – v průběhu celého dne
sběrné místo pro knihy + malování/psaní záložky
soutěžní stanoviště Adventního putování pro získání razítka do hrací karty

Turistické informační centrum

otevřeno 9 - 18 hod.
sběrné místo pro knihy + malování/psaní záložky
soutěžní stanoviště Adventního putování pro získání razítka do hrací karty

Program na Pernštýnském náměstí:

SOBOTA 30. 11. 2013

11.00 a 13.30 Ukázky dravců

14.00 Slavnostní zahájení

14.00  Koncert dobové kapely ŘEMDIH

14.30  Mušketýrské vystoupení KVARTET.

Doba mušketýrská a vtipné zpracování života jedné jednotky.

15.00  Koncert dobové kapely ŘEMDIH

15.30  Středověký turnaj KVARTET.

Velcí rytíři soupeří o uvolněnou korunu po zemřelém králi.

16.00  Koncert dobové kapely ŘEMDIH

16.30  Výuka šermu a výklad o zbraních včetně odvážlivců KVARTET.

Zde Vám vtipnou formou kolegové ukáží využívání zbraní a odvážlivce s nimi naučí pracovat.

Mimoto Vám předvedeme žertovné ukázky práva útrpného (katovského řemesla) včetně

Katovských pomůcek.

17.15 Koncert dobové kapely ŘEMDIH                             

 

 Akce probíhá za podpory náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové

 Doprovodný plakát ke stažení zde: