Aktuality


Kde končí svět 2013/14 literární a výtvarná soutěž

Kde končí svět 2013/14 literární a výtvarná soutěž

Krajská knihovna v Pardubicích – příspěvková organizace Pardubického kraje
a Svaz knihovníků a informačních pracovníků – Klubu dětských knihoven vyhlašují pro rok 2013 – 14 již 9. ročník literární a výtvarné soutěže Kde končí svět? Nejmoudřejší je číslo...

Literární téma: 
Kdo je jednička a kdo nula?Do třetice všeho dobrého i zlého…

Výtvarné téma:
Rozhlížím se po světě a počítám  -
jedno je slunce,
dvě jsou ruce,
tři jsou královští synové,
čtyři jsou roční období …
a jak je to dál?

Soutěžní práce zasílejte nebo odevzdávejte literární do 16. prosince 2013,
výtvarné do 21. března 2014

na adresu:  Soutěž Kde končí svět, Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské náměstí 77, 530 94 Pardubice

Více informací o podmínkách soutěže - ke stažení: pozvánkapropozice

POZOR - ZMĚNA!!!
Vyhlášení soutěže proběhne o týden dříve - už 11. dubna 2014!!! Posunutí tohoto termínu je důvodu konání jarních prázdnin. Děkujeme za pochopení.

a u knihovnic dětského oddělení:

Jitka Kyclová, Kristýna Obrdlíková, tel: 466 531 246, e-mail: j.kyclova@knihovna-pardubice.cz
Blanka Skalická, Lenka Šilarová, te: 466 531 245