Aktuality


Anketa dětských čtenářů "SUK - Čteme všichni"

Anketa dětských čtenářů "SUK - Čteme všichni"

Ve čtvrtek 10. dubna 2014 se v Památníku národního písemnictví na Strahově vyhlašoval 21. ročník celostátní ankety dětských čtenářů "SUK-Čteme všichni", kterou pořádá NPMK ve spolupráci s KDK SKIP. Téměř tři tisíce mladých čtenářů volilo nejoblíbenější knížku pro děti. Jako favorit se umístil Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 7 :Páté kolo u vozu, na druhém místě Lichožrouti navždy od Pavla Šruta a na místě třetím pak Krysáci jsou zase spolu od Jiřího Žáčka.

Z účastníků anktety se losovali výherci, kteří byli oceněni knihou. Z Pardubic si jí odnesla Leona Hrůzová. Gratulujeme.

1.
místo: Jeff Kinney : Deník malého poseroutky 7 : Pá
té kolo u vozu (CooBoo)
2.
místo: Pavel Šrut : Lichožrouti navždy / ilustroval
a Galina Miklínová
(Paseka)
3.
místo: Ji
ř
í Žá
č
ek : Krysáci jsou zase spolu / ilustroval Ivan Mra
č
ek (
Č
eská
televize)