Aktuality


Čarování s pohádkou.

Čarování s pohádkou.

Pro dětské čtenáře ve věku 4 - 6 let jsme připravili program, ve kterém bychom chtěli rozvíjet jejich vztah ke knihám a čtenářství. Budeme pracovat s textem a mluveným slovem, využijeme prvků muzikoterapie a zvuků přírodních nástrojů, součástí lekcí bude doporučení vhodné literatury pro domácí předčítání.

Více se dozvíte v příloze...