Aktuality


S pohádkou do světa fantazie - kurz arteterapie a muzikoterapie.

S pohádkou do světa fantazie - kurz arteterapie a muzikoterapie.

Pro děti ve věku od 6 do 9 let se budou od května do listopadu 2014 (kromě prázdnin) konat v Krajské knihovně v Pardubicích lekce arte- a muzikoterapie. Rodiče mohou přihlašovat děti, které mají vlastní čtenářský průkaz a to minimálně dva měsíce. Ve 12 lekcích umožníme dětem nahlížet na šest východoevropských pohádek z hlediska muzikálního i výtvarného. Ve skupině dětí budeme také  rozvíjet zdravé sociální vztahy  - vzájemnou pomoc a toleranci mezi dětmi zdravými a dětmi s handicapem.

Informační schůzka pro rodiče proběhne
 6. 5. 2014 od 17.45 hod

Přihlášky dostanete na dětském oddělení knihovny nebo jsou ke stažení zde a odevzdejte je na dětské oddělení do 5.5. 2014, nebo zašlete e-mailem na: knihovna21@gmail.com.

Po přihlášení je nutné navštívit všechny lekce.
Lekce jsou zdarma.