Aktuality


Uzávěrka příspěvků soutěže "Pardubické střípky"

Uzávěrka příspěvků soutěže "Pardubické střípky"

“Pardubické střípky”
na volné téma: TAJEMSTVÍ HUDBY

Své příspěvky označte jménem autora, adresou bydliště, věkem, školou a třídou (ročníkem), jménem pedagoga, který práci doporučil, případně vedl a zasílejte do:
24. října 2014
na adresu: Krajská knihovna v Pardubicích, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 27. listopadu 2014