Aktuality


Výběrové řízení - Veřejná zakázka malého rozsahu

Výběrové řízení - Veřejná zakázka malého rozsahu
Krajská knihovna v Pardubicích tímto oznamujeme, že vypsala "VŘ 02/2014" na dodávku serveru a UPS pro posílení systému Clavius REKS knihoven v regionu Pardubice.
Bližší informace naleznete v sekci "Publikace - Výběrová řízení".