Aktuality


Bibliobox

Bibliobox

Od 24. 4. mají čtenáři možnost vracet své výpůjčky prostřednictvím Biblioboxu.

Bibliobox slouží k vracení KNIH, a to především v době uzavření knihovny, tj. od 19 hodin do 8 hodin následujícího dne, v úterý od 12 hodin do 8 hodin následujícího dne, v sobotu od 12 hodin do pondělí 8 hodin a ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Knihy vrácené do BIBLIOBOXU vám budou odepsány nejbližší pracovní den. Pokud jsou při vracení knih vygenerovány sankční poplatky (zpozdné), zůstávají na čtenářském kontě. Při nejbližší návštěvě knihovny je uživatel povinen poplatky uhradit. Prosíme čtenáře, aby knihy zapůjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a ostatní dokumenty (CD - hudební, zvukové knihy, DVD filmy, noty, časopisy, deskové hry a dětské kufříky) vraceli pouze v knihovně.

BIBLIOBOX naleznete ve dveřích čítárny krajské knihovny v průchodu U Zvonice směrem od restaurace Galera ke Komerční bance.

mapa