Aktuality


Čarování s pohádkou

Krajská knihovna podporuje čtenářský projekt Čarování s pohádkou určený pro předškolní děti. V programu chceme vytvořit co nejpříjemnější prostor, ve kterém se děti budou cítit dobře. Spojením pohádek a prvků muzikoterapie budeme rozvíjet i dětskou fantazii a osobnost. Součástí lekcí bude i doporučení vhodné literatury pro domácí poslech a předčítání. Lekce probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, termíny lekcí a přihlášky získáte (zde...), vendelin.wikidot.com a na dětském oddělení.