Aktuality


Podoby každodennosti v Čechách 15. a 16. století...

Podoby každodennosti v Čechách 15. a 16. století očima umělce, vědce a popularizátora historie Zikmunda Wintra
 

Zikmund Winter tvoří spolu s V. B. Třebízským a A. Jiráskem trojici nejvýznamnějších spisovatelů historické prózy konce 19. a počátku 20. století. Charakteristickým znakem Zikmunda Wintra je to, jak dokázal propojit práci vědce-historika s prací beletristy. Přijďte si prohloubit své znalosti!

Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

úterý 11. 10. od 17 hod., Dům hudby, Sukova třída 1260, Pardubice

více k programu Hezky česky zde