Aktuality


POZOR!!! ZMĚNA pořadí přednášek Akademie volného času

V dalším cyklu Akademie volného času Přírodní zajímavosti Pardubicka došlo ke změně pořadí přednášek oproti původně avizovanému programu. Děkujeme za pochopení. Nynější sled přednášek je následující:

  • Botanické zajímavosti Pardubicka

přednáší Mgr. Lenka Šafářová, Ph. D.

9. listopadu 16–18 hod.

univerzální sál

  • Hmyz a ostatní bezobratlí Pardubicka 

přednáší Mgr. Jan Dolanský

16. listopadu 16–18 hod.

univerzální sál

  • Obratlovci Pardubicka 

přednáší RNDr. Vladimír Lemberk

23. listopadu 16–18 hod.

univerzální sál

  • Geologické zajímavosti Pardubicka 

přednáší Ing. Jiří Šura

30. listopadu 16–18 hod.

univerzální sál

  • Ochrana přírody na Pardubicku 

přednáší RNDr. Vladimír Vrána

7. prosince 16–18 hod.

univerzální sál