Aktuality


Soutěž "Kde končí svět 2015 - 2016", uzávěrka literárních příspěvků

Soutěž "Kde končí svět 2015 - 2016", uzávěrka literárních příspěvků

"Kde končí svět 2015-2016": literární a výtvarná soutěž

Krajská knihovna v Pardubicích a KDK SKIP ČR vyhlašuje 10. ročník soutěže Kde končí svět 2015 – 2016 motivovanou výročím narození Karla IV. "Jak je to s králem“. Soutěž má výtvarnou a literární část. Pravidla soutěže a podrobná témata pro výtvarnou část naleznete zde a pro literární zde.

Uzávěrka pro literární práce je 18. prosince 2015
pro výtvarné 29. února 2016

Pro všechny zúčastněné chystáme odměnu a zajímavé ceny.
Vítězové literární i výtvarné soutěže se zúčastní společného setkání Klubu dětských knihoven, kde bude vyhlášen „Rytíř krásného slova.“ Ten bude slavnostně pasován do stavu rytířů v červnu v Praze v Zrcadlovém sále Klementina za účasti herců a spisovatelů. Těšíme se na hojnou účast!