Aktuality


Studánecké posvícení

Jak strávit první zářijovou neděli? Doporučujeme Vám navštívit již 10. ročník Studáneckého posvícení. Tradičně je připraven bohatý doprovodný program pro všechny věkové kategorie. Akce bude probíhat 4. 9. od 14 hodin před ZŠ Dubina.

Pro více informací vizte:

http://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-iii-dubina-drazka/informace-obcanum/aktualni-zpravy/studanecke-posviceni-2016/