Aktuality


Povídání o Janu Lucemburském

Povídání o Janu Lucemburském: Perla rytířstva – Jan Lucemburský – Král cizinec

Jak byl Jan Lucemburský hodnocen svými současníky, co o této významné osobnosti nejenom českých dějin soudí pozdější historikové a jak jej zobrazují autoři populárně naučné literatury a beletrie? I na tyto otázky naleznete odpovědi v dvoudílném pořadu Povídání o Janu Lucemburském.

I. část

Bude věnována létům 1296–1319. Zaměří se tedy na dětství a mládí Jana Lucemburského a dovede nás až k odcizování královských manželů Jana a Elišky Přemyslovny. 

II. část

Zaměříme se na léta 1319–1346. V této části bude např. připomenut komplikovaný vztah Jana a zvoleného římského krále Ludvíka IV. Bavorského, Janův druhý sňatek, ... Povídání bude zakončeno bitvou u Kresčaku.


Přednáší: Mgr. Karla Jará
vstup zdarma 

15. 3. a 5. 4. 2018 
od 17.00 hodin univerzální sál knihovny

handicap_friendly