Aktuality


Prohlédněte si web o sametové revoluci 1989.knihovny.cz

Web 1989.knihovny.cz vznikl při příležitosti sametové revoluce. Najdete zde knihy o revoluci, životopisy osobností z obou stran spektra, titulní listy vybraných periodik a jejich proměnu v průběhu listopadu a prosince 1989, rozhovory s knihovníky Moravské zemské knihovny a jejich vzpomínky na listopad '89, několik fotografií z té doby a další odkazy na zajímavé zdroje na internetu. Nahrát můžete i své fotografie z revoluce a určitě doporučuji udělat si Revoluční kvíz a ověřit si, co o listopadu '89 víte.

Web byl realizován portály Knihovny.cz, Digitálníknihovna.cz a podíleli se na něm i další zaměstnanci Moravské zemské knihovny v Brně a studenti Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU.