Aktuality


Virtuální výstava: Paměť tváře / Tváře paměti


Výstava portrétních fotografií Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených je nyní k vidění on
-line

Obecně prospěšná společnost Živá paměť ve spolupráci s fotografkou Janou Stachovou zve na on-line výstavu portrétních fotografií „Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených" o osudech lidí pronásledovaných v období druhé světové války. Výstava se koná s finanční podporou Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

Letošní rok je pro nás všechny více než složitý a výstavu s následnou besedou, jejímž tématem je aktuální životní situací obětí nacismu v České republice jsme stihli představit v září pouze v Krajské knihovně v Pardubicích.

Nyní mají všichni zájemci unikátní příležitost prohlédnout si výstavu v klidu na internetu. Výstava je k vidění on-line na webových stránkách www.pamettvare.cz.

Výstava seznamuje diváky nejen s osudy obětí nacismu, ale také s činností Živé paměti, která nabízí aktuální nabídku služeb pro seniory, zejména přeživší oběti nacismu a jejich blízké. Zároveň výstava také představuje vzdělávací, dokumentační a informační aktivity organizace: „Snažíme se tak přispívat k předávání historických zkušeností pamětníků války, docenění jejich životních osudů a dokumentaci jejich osobních příběhů, ” vysvětluje Pavel Voves, ředitel společnosti. „Výstava nám dává šanci upozornit společnost nejen na historické události, ale také zlepšit obraz seniorů jako takových a povzbudit zejména mladé lidi k tomu, aby se zapojili do péče o nejstarší spoluobčany, například formou dobrovolnictví," dodává Darina Sedláčková, spoluzakladatelka společnosti a předsedkyně její správní rady.

Fotografie z výstavy a besedy, které se v září uskutečnily v naší knihovně, si můžete prohlédnout zde: https://kkpce.cz/cs/fotogalerie/2020/vystava-a-beseda-pamet-tvare-tvare-pameti-nejen-nucene-nasazenych/