Aktuality


Výroční zasedání ČNS IAML

Ve středu 14. 10. 2020 se konalo výroční zasedání České národní skupiny IAML - Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek. Zástupci jednotlivých knihoven, které obhospodařují i hudební oddělení, se sešli prostřednictvím společné videokonference. Na výročním zasedání například zazněly informace o přeloženém mezinárodním kongresu, který se měl konat v červenci 2020 v Praze, proběhlo hlasování o zvolení nové tajemnice spolku Ludmily Šmídové (Národní knihovna v Praze) a byly představeny novinky z českých knihoven.

Krajská knihovna v Pardubicích na zasedání prezentovala projekt nově otevřeného Knihovního centra U Vokolků na Příhrádku, kde sídlí i hudební oddělení. Prezentace byla zároveň pozvánkou k uspořádání některého z příštích výročních zasedání v Pardubicích.