Aktuality


Krajská knihovna představuje čtenáře roku

Každý rok je Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP ČR) vyhlášena soutěž Čtenář roku. Cílem kampaně je zejména podpořit četbu a posílit povědomí o institucích, které poskytují knihovní služby. Letošní akce měla podtitul Nejvěrnější čtenář. Krajská knihovna v Pardubicích pečlivě analyzovala svoji databázi aktivit jednotlivých registrovaných klientů. Ti hojně využívali nejen výpůjční služby, ale byli aktivní i v online prostoru či se účastnili kulturních akcí.

V roce 2022 byli nejvěrnějšími čtenáři:

  • Zdeňka Chlubnová
  • Vladimíra Tilšerová
  • Pavel Šolc

Všem oceněným srdečně gratulujeme a pevně věříme, že budou aktivní i nadále.