Aktuality


Novinka pro děti – Robotický kroužek od 10 let

Máme radost, že vám můžeme představit novinku Krajské knihovny v Pardubicích, a to kroužek robotiky. Náplní kroužku bude programování ve Scratchi, kde si děti vyzkouší tvorbu jednoduchých her či animací, a programování malých krokových robotů OzobotůDigitální vzdělávání je v krajské knihovně zdarma.

Kroužek bude probíhat od října do června ve vybrané pondělí od 16.00 do 17.00 hodin. Počet zájemců je omezen kapacitou počítačové učebny.

Přihlášku do kroužku robotiky si můžete vyzvednout od 15. 8. 2023 na dětském oddělení Krajské knihovny v Pardubicích a vyplněnou ji odevzdat nejpozději 15. 9. 2023 tamtéž.

Kontaktní osobou je Marcela Špačková, tel.: 606 759 982.