Aktuality


Výroční zasedání ČNS IAML v Pardubicích

Krajská knihovna v Pardubicích na svém detašovaném pracovišti Knihovního centra U Vokolků hostila ve dnech 18.–19. října výroční zasedání IAML (The International Association of Music Libraries), tedy Mezinárodní sdružení hudebních knihoven. Na dvoudenním programu se sešli knihovníci z hudebních oddělení napříč celou Českou republikou.

V úvodu se Denisa Metelková ohlédla za historií zdejšího hudebního oddělení a festivalu Léto na Příhrádku, který příští rok oslaví pětileté jubileum. Následovalo bravurní vystoupení studentů pardubické konzervatoře Open Stage Orchestra, kteří zahráli Arabesku č. 1 od Bohuslava Martinů, Sunset Suite Carioca od Luboše Sluky a jiné skladby. Odborné tematické přednášky o hudbě a skladatelích Pardubicka 20. století přednesli Mgr. Lucie Jirglová a PhDr. Bohuslav Vítek.

Odpolední program byl zahájen zasedáním České národní skupiny IAML a zakončen prohlídkou pardubické konzervatoře. Program výročního zasedání završila čtvrteční prohlídka areálu Automatických mlýnů.