Aktuality


Databáze ČTK

Archiv zpravodajství ČTK
 
Česká tisková kancelář (ČTK) je největší a nejdéle nepřetržitě působící nezávislou tiskovou agenturou v České republice poskytující objektivní a spolehlivé zpravodajství o dění v ČR a ve světě.
 
ČTK prostřednictvím Infobanky nabízí čtenářům přístup ke svému unikátnímu archivu slovního zpravodajství, které pokrývá období od roku 2000 až po současnost. Za archiv zpravodajství jsou považovány materiály starší sedmi dnů od publikace.
 
Infobanka ČTK nabízí sofistikované metody, pomocí kterých lze historické zprávy filtrovat prostřednictvím klíčových slov, fulltextového vyhledávání, či místa konání a mj. nabízí i možnost jejich selekce prostřednictvím výběru konkrétního časového období. Kombinace těchto nástrojů přináší čtenářům jedinečnou možnost pokrytí všech tuzemských i světových událostí posledních dvou dekád prostřednictvím objektivních, všestranných a ověřených informací z produkce národní tiskové a informační agentury.
 
Pro bližší informace se neváhejte obracet na dotazy@knihovna-pardubice.cz.