Aktuality


Studijní návštěva Dánska

Studijní návštěva Dánska
 
Ve dnech 20.–⁠28. dubna 2024 jsme vyslali našeho kolegu z edukačního oddělení, Radka Haňku, na studijní cestu do Dánska, kterou pořádalo Sdružení knihoven ČR v rámci programu Erasmus+. Cílem skupinové cesty bylo zmapovat zkušenosti a metody zapojování obyvatel do naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Z tohoto důvodu byl záměrně zvolen sedmnáctý týden roku, kdy v Dánsku probíhá tzv. UGE17/Week17, což je koordinovaná celonárodní kampaň zaměřená právě na Cíle udržitelného rozvoje. Knihovny se do této kampaně aktivně zapojují, díky čemuž bylo možné sledovat, jak jsou jednotlivé aktivity vzájemně propojeny a podporovány na celostátní úrovni.
 
Mezi navštívenými knihovnami je určitě nutné zmínit věhlasný Dokk1 v malebném Aarhusu, působivý Gellerup, příjemný Risskov, dechberoucí Middelfart, skvostný Den Sorte Diamant (“Černý diamant”) v Kodani, atraktivní Nørrebro, architektonicky výjimečný Tingbjerg, silně komunitně zaměřenou Høje Gladsaxe Bibliotek - BIBLIOTEK+, zajímavou Ballerup Bibliotek, improvizovanou knihovnu v nechvalně proslulé Christiánii a přátelskou knihovnu v Odense.
 
Ve všech uvedených knihovnách (a nejen v nich) načerpal kolega spoustu nových poznatků, inspirace a myšlenek, které určitě zúročí ve své další práci. V Dánsku se naučil, že knihovna nemusí být nutně tichým místem, ale může fungovat i úplně jinak. Společenské aktivity se mohou odehrávat přímo mezi regály, jejichž součástí může být kromě knih také akvárium, zrcadlo, tabule či odpočinkový prostor. Jednotlivá oddělení mohou plynule přecházet jedno do druhého, aniž by je od sebe dělily masivní dveře, a rovněž pořádané akce stačí mnohdy oddělit od běžného provozu pouze závěsem. Kromě zaplněných polic může být plnohodnotnou součástí knihovny kuchyně, která slouží veřejnosti, a knihovní atmosféru nijak nenaruší ani úsek, kde si lze snadno vyřídit řidičský průkaz či povolení k pobytu.
 
Přestože v našem prostředí působí všechno vyjmenované přinejmenším nezvykle a neméně zvláštní nám může připadat, že bychom si namísto knih vypůjčili v knihovně pomůcky na sběr a třídění odpadů, přímá zkušenost kolegu přesvědčila o tom, že se jedná o fungující koncept. V Dánsku totiž nejsou knihovny primárně o knihách, ale o tom, co je v nich, a především o lidech.
 
Děkujeme Sdružení knihoven ČR za příležitost účastnit se této cesty a děkujeme také všem hostitelům za milé přijetí a velmi inspirativní vhled do probírané problematiky.