Aktuality


Zahájení výstavy Ottovy Čechy

Milí čtenáři,

v pondělí 6. května se v krajské knihovně konala vernisáž k aktuální výstavě Ottovy Čechy. Vychází ze stejnojmenné publikace, především tedy z ilustrací, které lze v knize nalézt. Přibližuje podobu krajiny Čech na přelomu 19. a 20. století očima umělců a spisovatelů své doby.

Uvedení se zúčastnili autoři knihy Ottovy Čechy: Obraz země v letech 1883–1908 a zároveň historikové Mgr. Petra Kubíčková a Mgr. Lubomír Novotný z Vědecké knihovny v Olomouci. O hudební doprovod se postarala Šárka Kuklová hrou na akordeon.

Panelová výstava je k vidění v prvním patře ve znovuotevřených prostorách studovny a fondu naučné literatury. Část pak lze zhlédnout na chodbě před trámovým sálem. Prohlédnout si ji můžete v běžné otevírací době zhruba do konce letních prázdnin.