Foto


Knihovna roku 2011

 

Cena Ministerstva kultury — Knihovna roku 2011

FOTO: knihovnice paní Helena Vykydalová

Dne 4.10.2011 byly v Zrcadlové kapli Klementina v Praze uděleny již tradiční ceny a ocenění Ministerstva kultury – Knihovna roku 2011.

Cena KNIHOVNA ROKU 2011 se uděluje jako ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Hlavní cenu v kategorii „Základní knihovna“ ze 14 nominovaných knihoven získala v této kategorii Místní veřejná knihovna Vavřinec-Veselice z Jihomoravského kraje. Pardubický kraj více než důstojně reprezentovala na základě nominace Krajské knihovny v Pardubicích Obecní knihovna Jaroměřice. Tato knihovna získala spolu s Místní knihovnou v Miletíně zvláštní ocenění Ministerstva kultury a diplom.