Foto


Slavnostní otevření Vendelínovy klubovny pro děti

V pondělí 30.9. 2013 jsme slavnostně otevřeli Vendelínovu klubovnu pro děti v dětském oddělení. Svou účastí na slavnostním zahájení nás potěšila i Ing. Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje a Mgr. Tomáš Libánek z Krajského úřadu Pardubického kraje.

V klubovně chceme dětem nabízet doprovodné volnočasové aktivity – klub deskových her, čtení s babičkou, výtvarné a rukodělné dílny, vše ve spolupráci se Občanským sdružením Klub SenSen – senzační senioři.
V klubovně též budou probíhat tematické a naučné besedy pro jednotlivé třídy základních a mateřských škol, děti zde budou mít prostor pro vypracování úloh, studium odborné literatury a prostor pro relaxaci.