Foto


Kurz sbormistrů

Únorový kurz sbormistrů proběhl v sobotu 25. 2. 2017 pod vedením PaedDr. Aleny Tiché, Ph. D. (hlasový pedagog, PedF UK Praha). Seminář spojený s praktickou dílnou byl zaměřený na metodiku práce s hlasem.