Foto


Dětská scéna 2018 – 1. a 2. kategorie

Ve středu 18. dubna odstartovala krajská přehlídka dětských recitátorů. V sále Jana Kašpara se sešlo 18 recitátorů ze 2. a 3. tříd základních škol. Následující den, ve čtvrtek 19. dubna, přišla na řadu II. kategorie. V té se představilo 19 žáků ze 4. a 5. tříd ZŠ. Jejich výkony posuzovala odborná porota, jejímiž členy byli: Petr Kouba, předseda poroty a rozhlasový editor, Emílie Zámečníková,  metodička uměleckého přednesu, a Josef Kačmarčík, absolvent DAMU a režisér divadelních představení.

Před samotným výkonem bylo třeba se rozmluvit, připravit se. Den proto začal hlasovou rozcvičkou pod vedením Josefa Kačmarčíka a prostorem se za nedlouho linuly nejrůznější jazykolamy. Klobouk dolů před všemi zúčastněnými! (Schválně! Zkuste si sami 3x rychle po sobě říct Pudl prdl pudr.) Krátce po 10. hodině jsme začali naslouchat jednotlivým uměleckým přednesům. Samotnému vyhlášení výsledků předcházela ještě odměna věnovaná především odvážným recitátorům – hudební výstoupení žákyň ze ZUŠ Polabiny. 

V závěru přehlídky proběhl rozborový seminář. Každý recitátor měl tak možnost svůj výkon s porotou konzultovat a nasbírat cenné rady do budoucna.

Děkujeme recitátorům za výkony i odvahu vystoupit před publikem. Děkujeme porotě za objektivní hodnocení a podnětné připomínky k jednotlivým přednesům. A poděkování patří také (ne)pedagogickým doprovodu za podporu malých umělců. 

Přehlídka bude pokračovat i příští týden, a to v pondělí 23. dubna a ve středu 25. dubna, kdy se představí recitátoři ze III. a IV. kategorie.

Výsledková listina bude k dispozici po skončení celé přehlídky zde.