Foto


Vyhlášení výsledků soutěže Pardubické střípky

V úterý 27. listopadu se v Kašparově sále v Pardubicích uskutečnilo slavnostní setkání mladých literátů a výtvarníků, kteří uspěli v 10. ročníku literární a výtvarné soutěže Pardubické střípky. Soutěž určenou žákům základních a studentům středních škol vyhlásila Krajská knihovna v Pardubicích ve spolupráci se Střediskem východočeských spisovatelů. Letošním tématem bylo HRDINOVÉ HODNÍ NÁSLEDOVÁNÍ. Všem zúčastněným děkujeme za zaslané příspěvky a oceněným gratulujeme!

Výstava vybraných oceněných výtvarných prací bude od února 2019 k vidění v prostorách Krajské knihovny v Pardubicích. Vítězné literární příspěvky budou průběžně uveřejněny v bulletinu Kruh, který vydává SVčS.