Foto


Bookstart - První pomoc u dětí

Ve čtvrtek 18. října se konala další beseda v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života. Instruktor první pomoci Mgr. Tomáš Kroulík seznámil rodiče se zásadami první pomoci dětem ve věku do 3 let. Rodiče si mohli vyslechnout například ukázky z volání na tísňovou linku, konzultovat správný postup v krizových situacích a odnést si i psané materiály s nejdůležitějšími informacemi.