Foto


Kurz pro sbormistry 4: Nebojme se Martinů

V sobotu 19. října se knihovna rozezněla hudbou. Už po čtvrté se tu konal kurz pro sbormistry, který byl tentokrát věnován dirigování písní a kantát jubilujícího Bohuslava Martinů. Lektorem byl MgA. &  Mgr. Marek Valášek, Ph. D., dirigent a sbormistr souboru Piccolo coro & Piccola orchestra, sbormistr Státní opery Praha, pedagog Pražské konzervatoře a vedoucí oddělení sbormistrovství na PedF UK Praha, který je zároveň odborným garantem celého tříletého cyklu.

Tematický seminář Nebojme se Martinů I byl zaměřen na dirigentské ztvárnění skladeb Bohuslava Martinů, práci s pěveckou frází, problematiku propojení deklamace a metra, recitativní dirigování atd. Účasntíci kurzu si mohli vše vyzkoušet na skladbách Otvírání studánek, madrigaly, Čtyři písně o Marii, Petrklíč atd.