Foto


Pardubické poetické setkání

Dne 13. listopadu 2019 se uskutečnil již 23. ročník přehlídky mladých recitátorů a literátů.
Přehlídka je vhodnou příležitostí k setkání interpretů krásného slova, ke vzájemné inspiraci, k porovnání i poučení. Do programu přehlídky byla začleněna i tvůrčí dílna.

Výsledkovou listinu najdete zde.