Foto


Výstava Osudy Romů za druhé světové války


Putovní fotografická výstava – Osudy Romů za druhé světové války

Středobodem výstavního projektu jsou fotografické portréty sedmi přeživších obětí romské genocidy, pořízené fotografkou Janou Stachovou v roce 2019. Každý z portrétů doprovází stručné biografické shrnutí, přibližující osudy pamětníka za druhé světové války a jeho aktuální životní situaci. Sérii fotografií doplňuje informační panel zasazující fenomén romské genocidy do historického a mezinárodního kontextu. Veškeré texty výstavy jsou v česko – anglické jazykové mutaci. Výstavu připravila a zapůjčila o.p.s. Živá paměť.

Výstava byla zahájena v úterý 7. září a trvala do 5. října 2021.