Foto


Hezky česky - Havlíček nám píše... Nad korespondencí Karla Havlíčka

V únorovém setkání v rámci Hezky česky historik PhDr. Ladislav Futtera poutavě vyprávěl o významné osobnosti 19. století – Karel Havlíček byl prostřednictvím korespondence představen v různých rolích: syn, přítel, nápadník, redaktor či veřejně činná osoba… Přítomné zaujaly způsoby Havlíčkovy komunikace v různých oblastech, od dopisů synovských, přátelských a milostných po listy redakční a úřední.