Foto


Wolkrův Prostějov

Krajské kolo Wolkrova Prostějova z okresů: Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí. Recitace proběhly v prostorách Divadla 29.