Publikace


Všední život na Pardubicku


JARÁ, Karla. Všední život na Pardubicku v období nacistické okupace a druhé světové války: (15.3. 1939 - květen 1945). Pardubice: Krajská knihovna v Pardubicích, 2012, 199s. ISBN 978-80-86934-15-0(váz.)