Publikace


Koncepce rozvoje

Koncepce rozvoje knihoven v Pardubickém kraji na léta 2013-2018

Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 19. září 2013 usnesením R/598/13 schválila Koncepci rozvoje knihoven v Pardubickém kraji na léta 2013.
Více