Publikace


Výběrová řízení

Dodávka SW a HW pro studovny Krajské knihovny v Pardubicích - č. z. VZ/01/2021

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu typ výzvy: UZAVŘENÁ   V příloze naleznete tyto soubory: Výzva k předložení nabídky, VZ-01-2021.pdf Příloha č. 1 ...
Více

VZ/02/2019

"Dodávka 1 ks osobního automobilu pro Krajskou knihovnu v Pardubicích" veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona druh výběrové řízení - uzavřená výzva
Více

VZ/01/2019

"Aktualizace SW a HW počítačové učebny Krajské knihovny v Pardubicích" veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona druh výběrové řízení - uzavřená výzva
Více

VŘ 01/2016

Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona   Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk, jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku : "Krajská ...
Více

VŘ 01/2015

Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk, jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku : „Oprava zdi z ...
Více

VŘ 04/2014

Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk, jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku :   „Zateplení ...
Více

VŘ 03/2014

Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk, jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku :  „HW a SW - ...
Více

VŘ 02/2014

Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk, jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku :  „Server a UPS ...
Více

VŘ 01/2014

Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk, jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku :   „Zateplení ...
Více

VŘ 05/2013 Dodávka a montáž regálového systému

Veřejná zakázka   Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk, jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku :   „Dodávka a montáž regálového systému pro ...
Více