Výročí

Dnešní výročí 13.02.1881

se konala první schůze výboru Muzejního spolku Pardubice.
Koš pro trestání řezníků a pekařů

Dnešní výročí 13.02.1772

pardubický pekař Václav Valenta "pro nemožnost, černost, nedokonalost chleba v koši seděti odsouzen byl" (trest mu byl změněn na pokutu 10 kop).