Výročí

Dnešní výročí 15.05.1999

byl v Srchu vysvěcen nový hřbitov.

Dnešní výročí 15.05.1998

byla v pardubickém Domě techniky zahájena dvoudenní slavnostní konference k 90. výročí založení Spolku chemiků-koloristů za účasti 240 chemiků z České republiky, Rakouska, Německa, Švýcarska, Maďarska, Polska a Slovenska.

Dnešní výročí 15.05.1994

se běžel v Pardubicích 14. ročník Pardubického maratónu = 3. ročník obnoveného maratónu za účasti 456 závodníků tuzemských i zahraničních.

Dnešní výročí 15.05.1993

proběhlo slavnostní zahájení činnosti pardubického střediska British Council za přítomnosti velvyslance Velké Británie v České republice Davida Brightyho, ředitele British Council pro ČR Williama Jeffersona, náměstka min. školství Ivana Pilipa a primátora MUDr. Stránského.

Dnešní výročí 15.05.1990

byla v Pardubicích založena stavební firma INTERBAU.
Účastníci dělnické olympiády - DTJ Pardubičky 1934

Dnešní výročí 15.05.1932

uspořádal odbor míčových her a lehké atletiky VII. kraje DTJ v Pardubicích na hřišti v Pardubičkách soutěž v házené o putovní "Koberův pohár" (Kobera byl zesnulý pardubický novinář).

Dnešní výročí 15.05.1919

se v ČSR konaly první obecní volby po vzniku samostatného státu. V Pardubicích v nich zvítězili sociální demokraté.
Jan Kollár

Dnešní výročí 15.05.1904

byly vezeny vlakem ostatky básníka Jana Kollára, který zemřel 24.1.1852, z Vídně do Prahy. Na pardubické nádraží jim přišlo vzdát poctu množství pardubických občanů, ke kterým promluvil o Janu Kollárovi starosta města dr. Ant. Formánek.
Národní divadlo podle nákresu J. Zítka

Dnešní výročí 15.05.1868

vyjeli zástupci pardubických občanů do Prahy ke kladení základních kamenů Národního divadla.