Výročí

Škola v Ředicích

Dnešní výročí 17.10.1997

bylo rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleno obci Horní Ředice právo používat obecní symboly (prapor a znak). Rozhodnutí převzali zástupci obce 1. prosince 1997.

Dnešní výročí 17.10.1996

byl v Pardubicích zahájen 4. "Celostátní kongres k sexuální výchově" se zahraniční účastí.

Dnešní výročí 17.10.1992

se konala slavnostní imatrikulace posluchačů I. ročníku nově zřízeného Ústavu cizích jazyků při VŠCHT Pardubice.
Výrobní družstvo TVAR

Dnešní výročí 17.10.1945

se konala ustavující schůze výrobního družstva PENCO Pardubice, jehož náplní byla výroba plnících per, patentních tužek a kuřáckých potřeb. Po 10 letech se družstvo přejmenovalo na TVAR Pardubice, který se zaměřil na zpracování plastických hmot.

Dnešní výročí 17.10.1943

byla v knihkupectví fy Doležal a spol. na dnešní třídě Míru otevřena výstavní síň. Jako vůbec první umělec v ní vystavoval pardubický akad. malíř Oldřich Karel.
Pivovar okolo roku 1910

Dnešní výročí 17.10.1900

zachvátil ničivý požár pardubický Akciový pivovar.

Dnešní výročí 17.10.1832

postihl Sezemice ničivý požár, při kterém za silného větru shořelo 53 vesměs dřevěných domů a 11 stodol.