Výročí

Dnešní výročí 19.09.1998

uspořádalo RADIO PROFIL Pardubice a firma Elman Dobruška v ulicích Pardubic "Běžecký festival Samsung" za rekordní účasti 4.665 běžců všech věkových kategorií.
Herečka Jana Preissová

Dnešní výročí 19.09.1998

se stali nositeli Ceny Františka Filipovského za dabing v Přelouči za nejlepší ženský výkon (v roli "velké sestry" ve filmu Přelet nad kukaččím hnízdem) Jana Preissová a za nejlepší mužský výkon Vladimír Brabec (za ztvárnění kazatele Farleye ve filmu Kazatel a žák).
Do latinky převedený dopis Jana Pernera, který posílá bratru Václavovi, mlynáři do Bezlejova

Dnešní výročí 19.09.1995

byla v Kongresové hale Univerzity Pardubice zahájena pod záštitou ministra dopravy Jana Stráského a rektora Univerzity Pardubice Ladislava Kudláčka 1. vědecká konference o dopravě s mezinárodní účastí. Konference se konala při příležitosti 150. výročí zahájení provozu na železniční trati Olomouc-Praha.
Zdeněk Nejedlý

Dnešní výročí 19.09.1945

byli jmenováni čestnými občany Pardubic ministři Bohumil Laušman a dr. Zdeněk Nejedlý (tomu bylo čestné občanství odňato rozhodnutím městského zastupitelstva v roce 1993).
Tovární budova Telegrafia

Dnešní výročí 19.09.1941

vypukla v pardubické TELEGRAFII (pozdější TESLE) v Kyjevské ulici jednodenní stávka 1651 zaměstnanců, motivovaná sociálními požadavky, fakticky však byla výrazem odporu proti fašistické moci. Policie zatkla 16 organizátorů stávky, kteří byli odsouzeni k ročnímu vězení, v kterém zahynul jeden z odsouzených, Stanislav Novák.

Dnešní výročí 19.09.1938

byl na ustavující schůzi nově zvoleného obecního zastupitelstva v Pardubicích zvolen starostou města JUDr. Karel Vítek ze strany národně socialistické. Získal 39 hlasů ze 4O.

Dnešní výročí 19.09.1914

koncertoval v pardubickém Městském divadle houslový virtuos Jan Kubelík. Výtěžek koncertu byl určen pro Červený kříž (byla válka).
Budova školy ve Starých Čívicích

Dnešní výročí 19.09.1880

bylo zahájeno vyučování v nově postavené dvoutřídní škole ve Starých Čívicích. Přestalo se zde vyučovat 30.6.1973 - děti začaly dojíždět do školy ve Svítkově.

Dnešní výročí 19.09.1805

byla založena škola ve Stojicích.