Výročí

Policejní prezident Stanislav Novotný před novým policejním útvarem

Dnešní výročí 20.04.1994

bylo v Pardubicích v Rožkově ulici otevřeno nové oddělení hlídkové služby Policie ČR. Slavnostního otevření se zúčastnili mj. prezident Policie ČR plk. Mgr. Stanislav Novotný, ředitel Policie ČR Východočeského kraje pplk. JUDr. František Florián, okresní ředitel Police ČR v Pardubicích pplk. JUDr. Pavel Bleha, přednostka OÚ v Pardubicích JUDr. Drahoslava Bartošková a primátorka Ing. Hana Demlová.
primář doc. MUDr. Cyril Gála

Dnešní výročí 20.04.1937

se konala v Hradci Král. ustavující schůze Spolku lékařů východních Čech se sídlem v Hradci Králové. Do čela spolku byli zvoleni dva tehdejší pardubičtí primáři - předsedou prim. MUDr. Jan Řehoř a jedním z místopředsedů primář doc. MUDr. Cyril Gála.
Hotel Veselka se sálem Odeon

Dnešní výročí 20.04.1873

koncertoval v hudebním sále Odeon býv. hotelu Veselka v Pardubicích hudební skladatel Bedřich Smetana. Koncert se uskutečnil zásluhou JUDr. Leopolda Hruše, neúnavného organizátora hudebního života v Pardubicích, u něhož Smetana tři dny bydlel.
František Palacký

Dnešní výročí 20.04.1861

byli na návrh členů pardubického obecního výboru Jana Lorence a Karla Černíka jmenováni ideoví vůdcové české národní politiky František Palacký a František Ladislav Rieger prvními čestnými měšťany (občany) města Pardubic. Diplomy o čestném měšťanství předala oběma oslavencům deputace (Jan Lorenc, Karel Černík a Leopold Werner) 25. srpna 1861 ve Vídni.