Výročí

Budova IPB v parku Bratranců Veverkovývh

Dnešní výročí 20.05.1998

bylo v parku bratranců Veverkových otevřeno nové sídlo ústředí IPB (dnes ČSOB) Pojišťovny. Za 11 měsíců je postavily Vojenské stavby POZISTAV Hradec Králové podle projektu Slezské projektové společnosti Opava (na 4. ročníku soutěže Stavební CAD získal projekt ocenění Projekt roku 1997).
Nemocní turečtí důstojníci v pardubickém lazaretu

Dnešní výročí 20.05.1998

byl na Městských hřbitovech v Pardubicích odhalen pomník 508 tureckým vojákům, kteří za I. světové války zemřeli ve vojenském polním lazaretu v Pardubicích (stál v místech dnešní Dukly). Slavnostního aktu se zúčastnil turecký velvyslanec Temel Iskit, představitelé města Pardubic, armády České republiky a vojenští přidělenci sedmi zemí.
Trhy na Pernštýnské náměstí se konají každé pondělí

Dnešní výročí 20.05.1996

byly v Pardubicích na Pernštýnském náměstí zahájeny pravidelné pondělní trhy.
Titulní list prvního čísla "Rudé záře"

Dnešní výročí 20.05.1945

vyšlo 1. číslo komunistického týdeníku "RUDÁ ZÁŘ". Od 1. ledna 1949 se stala listem KV KSČ v Pardubicích, od 1. července 1960 potom listem OV KSČ v Pardubicích, později orgánem OV KSČ a ONV v Pardubicích. V roce 1992 Zář splynula s deníkem Pardubické noviny v list "PARDUBICKÉ NOVINY-ZÁŘ".
Vzpomínka na slavného letce

Dnešní výročí 20.05.1928

byl v Pardubicích na Zavadilce odhalen pomník Ing. Kašpara. Dal jej svým nákladem zhotovit Aeroklub Republiky Československé. Do péče města jej převzal tehdejší starosta Vojtěch Znojemský. Pomník při odhalení nesl datum začátku aviatických pokusů v Pardubicích 25.8.1909. Při úpravě pomníku po 2. světové válce bylo toto datum změněno na 16.4.1910, což je datum Kašparova prvního vzletu.
Elektrárna na Karlovině v 30. letech

Dnešní výročí 20.05.1911

převzalo do své správy město Pardubice elektrárnu v Karlově ulici. Elektrárnu postavil a do té doby spravoval a řídil Ing. František Křižík. K oficiálnímu převzetí došlo 1.7.1911.
Požární zbrojnice v Kojicích

Dnešní výročí 20.05.1899

byl v Kojicích založen Svaz dobrovolných hasičů, jehož prvním starostou se stal Josef Malý.

Dnešní výročí 20.05.1850

se konalo na Pernštýnském náměstí v Pardubicích velkolepé svěcení praporu Národní stráže. U oltáře při Teplého sousoší mluvil na úvod městský kaplan František Novák. Při mši královéhradeckého kanovníka Vincence Bibusa zpívalo občanstvo, doprovázené trubači spolkové kapely, oblíbenou píseň "Bože, před Tvou velebností" a potom se konalo vlastní svěcení praporu. Slavnosti se zúčastnilo mnoho důstojníků pardubické posádky, krajských, městských a zámeckých úředníků. Spolkový prapor věnovala městské gardě manželka knížete Františka Lichtenšteina, Julie, dříve zde žijící se svým manželem, plukovníkem pardubické posádky (od roku 1850 generálem). Prapor byl z těžkého hedvábí, červenobílý. K němu byla připnuta bílá stuha, darovaná rovněž kněžnou, s vyšitým heslem: "Pro boha, krále a vlast!" Major gardy Jan Draxler vyzdobil prapor na svůj náklad - na červené pole dal vyšít stříbrného lva se zlatou korunou. Na bílém poli byl zobrazen patron města Arnošt z Pardubic s rodným a městským znakem."
Dům na Pernštýnském náměstí, kde byla od roku 1791 první pardubická tiskárna.

Dnešní výročí 20.05.1791

zahájil Ignác Václav Deckert provoz své tiskárny v Pardubicích na Pernštýnském náměstí čp. 61.