Výročí

Dnešní výročí 20.11.1997

byl v ulici bratranců Veverkových v Pardubicích otevřen již 40. supermarket DELVITA v ČR.

Dnešní výročí 20.11.1997

byla ve foyeru hudebního sálu magistrátu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích otevřena posmrtná výstava pardubického amatérského fotografa Milana Petrů "Pardubice ve fotografii Milana Petrů".
Ing. Hana Demlová

Dnešní výročí 20.11.1995

byla býv. pardubická primátorka Ing. Hana Demlová jmenována náměstkyní ministra obrany pro řízení sociální, zdravotní a bytové oblasti.

Dnešní výročí 20.11.1990

došlo ke srážce dvou nákladních vlaků mezi stanicemi Moravanami a Turovem na trati Pardubice-Česká Třebová, při které zahynula jedna osoba.
Bělobranské náměstí počátkem 20. století

Dnešní výročí 20.11.1902

byl dán do provozu v pořadí třetí pardubický poštovní úřad pošta Pardubice 3. Byl umístěn na rohu Bělobranského (Bílého) náměstí a Labské ulice. Po válce se přestěhoval ke Kostelíčku na roh Sakařovy a Štrossovy ulice. Tam už ale také není, protože od 1.2.1993 byl přemístěn na Drážku do areálu Galanta.

Dnešní výročí 20.11.1870

se konaly v Pardubicích tzv. selské dostihy koní. Byly pořádány pro hospodářské (nikoliv závodní) koně z okolí Pardubic do 4 let stáří. Dráha byla dlouhá 3/4 anglické míle. Jezdci mohli být buď majetníci koní, jejich synové a nebo čeledínové, pracující u hospodáře alespoň tři měsíce.