Výročí

Dům hudby v Pardubicích

Dnešní výročí 25.01.1996

se konal v pardubickém Domě hudby monstrkoncert, na kterém účinkovala Pardubická komorní filharmonie, doplněná třiceti nejlepšími žáky pardubické konzervatoře. Velmi úspěšné vystoupení řídil Istvan Démes.

Dnešní výročí 25.01.1993

byl dán do provozu po generální opravě podchod u Zelené brány.
Horkovod z Opatovic do Pardubic

Dnešní výročí 25.01.1977

byl dán do provozu horkovod z Opatovic do Pardubic.
Oldřich Duras

Dnešní výročí 25.01.1920

sehrál v hotelu Veselka v Pardubicích šachovou simultánku mistr světa Duras. Z 25 partií vyhrál 19, jednou remizoval a pět partií prohrál. Simultánku uspořádal pardubický šachový klub "Valenta".
Pardubický zámek v minulosti

Dnešní výročí 25.01.1920

odsouhlasila valná hromada Muzejního spolku Pardubice kupní smlouvu o koupi pardubického zámku.
Závod v roce 1910

Dnešní výročí 25.01.1919

zachvátil pardubickou Prokopovu továrnu na mlýnské stroje a vodní turbíny rozsáhlý požár, který tento závod v Palackého ulici z velké části zničil.
Znak pánů z Pernštejna

Dnešní výročí 25.01.1491

splatil nový majitel Kunětické hory Vilém z Pernštejna knížeti Jindřichovi staršímu z Minsterberka prvních 500 kop grošů českých. Doplatek ve výši 2.500 kop grošů vyrovnal ještě do konce dubna t. r.