Výročí

Zimní stadion v Pardubicích po rekonstrukci

Dnešní výročí 27.06.2000

odsouhlasilo zastupitelstvo města Pardubic koncepci rozvoje sportovních zařízení, která jsou v majetku města (zimní stadión se stane víceúčelovou halou, letní stadión bude zbaven betonové cyklistické dráhy a bude vyhrazen výlučně fotbalu a koncertům. Rekonstrukci prodělají i atletický stadión na Dukle a basketbalová hala).

Dnešní výročí 27.06.1997

navštívil pardubickou vojenskou školní leteckou základnu náčelník generálního štábu ozbrojených sil Belgie viceadmirál Willy Hertelerr.

Dnešní výročí 27.06.1996

obdrželo město Pardubice certifikát ministerstva hospodářství a CzechInvestu, dokládající, že Pardubice jsou vhodné pro velké i malé podnikatelské investiční akce.
Jiří Klikorka, první rektor VŠCHT

Dnešní výročí 27.06.1950

rozhodla vláda o zřízení tří nových vysokých škol v tehdejším Československu. Jednou z nich byla i "Vysoká škola chemická v Pardubicích". Stalo se tak vládním nařízením čís. 81/1950 Sb. Byla samostatnou fakultou v čele s děkanem. Jím se stal prof. RNDr. Vilém Santholzer, DrSc. V roce 1953 došlo vládním nařízením čís. 98/1953 ke změně názvu na "Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích" a do jejího čela byl postaven rektor. Prvním rektorem se stal prof. Ing. Jiří Klikorka (1953-1969).

Dnešní výročí 27.06.1938

byl dán do provozu silniční nadjezd z Nádražní do Hlaváčovy ulice v Pardubicích (stavitel Ing. Matolín z Prahy). Pak se teprve pod ním hloubil podjezd z třídy 17. listopadu na Skřivánek.

Dnešní výročí 27.06.1936

byl v Komárově u Dašic odhalen pomník padlým v I. světové válce.
Lihovar okolo roku 1910

Dnešní výročí 27.06.1930

postihla katastrofa pardubický lihovar, stojící proti nádraží ČSD. Blesk, který udeřil do plné nádrže s lihem, způsobil požár, při kterém byly zničeny zásoby lihu v množství asi 8.000 hl, hlavní skladiště, 28 nádrží, sudový park, byla poškozena jedna z obytných budov a část provozoven se strojním zařízením. Ušetřena zůstala pouze kotelna a destilační síň. Havárie si naštěstí nevyžádala žádné lidské oběti.

Dnešní výročí 27.06.1850

se konala první volba obecního zastupitelstva v Bohdanči. Purkmistrem byl zvolen František Peška.

Dnešní výročí 27.06.1827

vznikl v Dašicích od vznícené kovárny obrovský požár, který během jedné hodiny zachvátil 35 čísel v Dašicích a 8 ve Velkolánském.