Výročí

Dnešní výročí 27.10.1993

bylo předáno do klinického provozu šestilůžkové hemodialyzační středisko nefrologického oddělení na poliklinice Pardubice na Masarykově náměstí, které je určeno pro nemocné z pardubického okresu s vleklým selháním ledvin a k přípravě na transplantaci ledvin.

Dnešní výročí 27.10.1946

byla v budově pardubického Ředitelství pošt a telegrafů (býv. Okresní úřad) odhalena pamětní deska poštovních zaměstnanců, kteří se za 2. světové války stali obětí nacistické zlovůle.
Petr Jilemnický

Dnešní výročí 27.10.1942

byl v Pardubicích zatčen gestapem spisovatel Petr Jilemnický, levicově orientovaný učitel, působící od počátku 20. let na Slovensku a po zřízení Protektorátu Čechy a Morava v Poříčí u Proseče. Byl vězněn v pracovním táboře Griebo.
Hrad Kunětická hora

Dnešní výročí 27.10.1645

se Švédům ani na třetí pokus nepodařilo dobýt Pardubic. S nepořízenou odtáhli k Hradci Králové a cestou vypálili Kunětickou Horu.