Výročí

Obrázek zámku v obci Přím.

Dnešní výročí 29.11.1547

prodal pán na Pardubicích a Kunětické hoře Jaroslav z Pernštejna za 1600 kop grošů českých ves Přím na Rychnovsku a ves Probluz u Nechanic. Novým majitelem se stal vladyka Jan Holec z Nemošic, který vlastnil Přím až do své smrti v roce 1556.